Rijksoverheid

Medicijnkosten

Copyright

Op deze website kunnen burgers en zorgverleners informatie opzoeken over de hoogte van de vergoeding en de vergoedingsstatus van geneesmiddelen in Nederland, op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze informatie is direct ontleend aan de G-Standaard van Z-Index BV (www.z-index.nl). Het eigendomsrecht voor de G-Standaard berust bij Z-Index.

Het gebruik van deze website voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Het is toegestaan de overzichten die op deze website worden gepubliceerd, te gebruiken mits steeds volledige bronvermelding plaatsvindt:

Bron: Zorginstituut Nederland / www.medicijnkosten.nl