Rijksoverheid

Medicijnkosten

U heeft gekozen voor TAMSULOSINE. Dit geneesmiddel wordt verkocht onder de namen OMNIC en TAMSULOSINE.
Kies hieronder de toedieningsvorm en sterkte en eventueel de fabrikant. Om de kosten van uw recept uit te rekenen kunt u het aantal eenheden opgeven dat uw arts heeft voorgeschreven. Als u geen eenheden opgeeft, worden de kosten berekend aan de hand van het gemiddeld gebruik voor 15 dagen.

Hulp bij deze pagina

 • Waarom zou ik een fabrikant selecteren?
  • Als u geen fabrikant selecteert, ziet u van het geneesmiddel alleen de varianten met de laagste en de hoogste prijs. Als u wel de fabrikant van een geneesmiddel selecteert, dan ziet u ter vergelijking ook de kosten daarvan in het overzicht.

   Een aantal middelen wordt geïmporteerd uit andere Europese landen; dit wordt parallelimport genoemd. Van die middelen staat in de keuzelijst de naam van de originele fabrikant en niet die van de Nederlandse leverancier (de parallelimporteur).

 • Hoe wordt gemiddeld gebruik berekend?
  • Het gemiddeld gebruik is de hoeveelheid werkzame stof die een volwassen patiënt dagelijks voor de belangrijkste indicatie van het geneesmiddel gebruikt. De World Health Organisation stelt deze "DDD" (= Defined Daily Dose) of standaarddagdosering vast.
   Deze DDD behoeft niet overeen te komen met de gebruikte dosis van het geneesmiddel. Niet voor alle geneesmiddelen is een DDD bekend. Als het hierbij gaat om een middel dat binnen het GVS als onderling vervangbaar wordt beschouwd dan hanteren we de dagdosering zoals deze voor dit middel is vastgesteld ter bepaling van de GVS-vergoedingslimiet. In andere gevallen kan het gemiddeld gebruik dan niet worden bepaald.
   Met behulp van deze standaarddagdosering kunnen geneesmiddelen onderling worden vergeleken. Als de hoeveelheid werkzame stof per dag bijvoorbeeld 10 mg is, komt dit neer op 1 tablet van 10 mg per dag of op 2 tabletten van 5 mg. Dit maakt het mogelijk om het gebruik van verschillende toedieningsvormen (zoals tabletten of capsules) en verschillende middelen met elkaar te vergelijken.

   Als u geen eenheden invult, wordt de prijs van het door u gekozen geneesmiddel berekend voor 15 standaarddagdoseringen. Dit kunnen in het gekozen voorbeeld 15 tabletten van 10 mg of 30 tabletten van 5 mg zijn. Indien voor een bepaald geneesmiddel geen standaarddagdosering bekend is, wordt de prijs (indien u geen eenheden heeft ingevuld) berekend voor 15 stuks.