Rijksoverheid

Medicijnkosten

Toelichting

De website Medicijnkosten geeft informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. U kunt nagaan of geneesmiddelen in het basispakket zitten en hoeveel u eventueel zelf moet bijbetalen. Ook kunt u nagaan of er een vervangend geneesmiddel bestaat zonder bijbetaling. De gegevens op deze website worden maandelijks (aan het begin van iedere maand) geactualiseerd.

Omdat de uniforme apotheektarieven voor geneesmiddelen per 1 januari 2012 zijn vervallen, geeft deze website de gemiddelde vergoeding weer. In de praktijk kan deze dus iets hoger of lager uitvallen. De getoonde vergoedingen zijn bovendien exclusief het aflevertarief dat de apotheek in rekening brengt voor zijn dienstverlening.

De vergoeding op deze website is inclusief 6% BTW en exclusief het aflevertarief (de vergoeding voor de dienstverlening) van de apotheker; zie ook: hoe worden de vergoedingen op deze website berekend?

Raadpleeg de 'Help'-pagina voor meer toelichting en informatie