HUMALOG MIX 50 KWIKPEN INJSUSP 100E/ML PEN 3ML

Werkzame stof
INSULINE LISPRO/INSULINE LISPRO, PROTAMINE
Toedieningsvorm
SUSPENSIE

€ 1,09 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

€ 1,09

Dit is het bedrag dat per dag ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
50/50E/ML PEN 3ML
Leverancier
ELI LILLY NEDERLAND
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
EU-nummer
EU/1/96/007/035
Varianten