KINERET 100 INJVLST 150MG/ML WWSP 0,67ML

Werkzame stof
ANAKINRA
Toedieningsvorm
INJECTIEVLOEISTOF

€ 33,92 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 33,92

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
150MG/ML WWSP 0,67ML
Leverancier
BROCACEF EXTRAMURAAL
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Zweden.
EU-nummer
EU/1/02/203/002