Geïndividualiseerde distributievorm (GDV)

Een GDV is een specifieke verpakkingsvorm van medicijnen. De medicijnrol is het bekendste voorbeeld. Patiënten die meerdere medicijnen gebruiken, hebben soms moeite om die te ordenen. Als deze mensen niet in staat zijn om de voorgeschreven geneesmiddelen verantwoord te nemen, kan een medicijnrol helpen om dat goed en veilig te doen. Een medicijnrol staat ook wel bekend als Baxterrol. Zo’n rol bevat medicatiezakjes die aan elkaar zitten. Ieder zakje bevat de verschillende medicijnen die de patiënt moet innemen op een bepaald moment van de dag.