ABASAGLAR INJVLST 100E/ML PEN 3ML

Werkzame stof
INSULINE GLARGINE
Toedieningsvorm
INJECTIEVLOEISTOF

€ 1,14 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 1,14

Dit is het bedrag dat per dag ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
100E/ML PEN 3ML
Leverancier
STEPHAR BV
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Oostenrijk.
EU-nummer
EU/1/14/944/012
Varianten
Alternatieven