Deze informatie is direct ontleend aan de G-Standaard van Z-Index BV (www.z-index.nl). Het eigendomsrecht voor de G-Standaard berust bij Z-Index.

Het gebruik van deze website voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Het is toegestaan de overzichten die op deze website worden gepubliceerd, te gebruiken mits steeds volledige bronvermelding plaatsvindt:

Bron: Zorginstituut Nederland / www.medicijnkosten.nl