Werkzame stof
RIOCIGUAT
Toedieningsvorm
TABLETTEN EN CAPSULES

€ 31,10 exclusief afleverkosten.

U dient zelf € 4,47 per stuk bij te betalen

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

U kunt mogelijk uw bijdrage terugkrijgen. Lees hier meer over op terugbetaalregeling.nl.

Eigen risico

€ 26,64

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
1MG
Leverancier
MSD BV
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
EU-nummer
EU/1/13/907/004

Voorwaarden

Basisverzekering

Riociguat Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde die: a. lijdt aan pulmonale arteriele hypertensie New York Heart
Association klasse II en die ambrisentan, bosentan, macitentan, riociguat, selexipag, sildenafil of tadalafil daarvoor krijgt
voorgeschreven, b. lijdt aan pulmonale arteriele hypertensie New York Heart Association klasse III of IV en die krijgt
voorgeschreven: 1. een van de orale geneesmiddelen ambrisentan, bosentan, macitentan, riociguat, selexipag, sildenafil of
tadalafil, of een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende farmacologische groepen, 2. een combinatie van
een oraal geneesmiddel met iloprost voor inhalatie of met epoprostenol intraveneus of met treprostinil subcutaan of
intraveneus, 3. iloprost voor inhalatie in monotherapie uitsluitend ter behandeling van de primaire vorm van pulmonale
arteriele hypertensie, indien de onder 1. genoemde behandeling onvoldoende resultaat heeft en een behandeling met
epoprostenol intraveneus of treprostinil subcutaan of intraveneus niet noodzakelijk is of niet mogelijk vanwege bijwerkingen
of contra-indicaties, of 4. uitsluitend als uiterste therapie, indien de onder 1. en 2. genoemde behandelingen onvoldoende
resultaat hebben, een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende farmacologische groepen met een van de
prostacycline-analoga/receptoragonisten epoprostenol (intraveneus) of met treprostinil (subcutaan of intraveneus) of met
selexipag, of c. lijdt aan systemische sclerose en aanhoudende digitale ulcera die bosentan krijgt voorgeschreven ter
voorkoming van nieuwe digitale ulcera en, 1. onvoldoende reageert op de behandeling met dihydropyridine calciumantagonisten
en iloprost intraveneus, dan wel deze geneesmiddelen niet kan gebruiken en, 2. 18 jaar of ouder is. d. lijdt aan de ziekte
chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) met New York Heat Association klasse II tot III die riociguat
krijgt voorgeschreven 1. na een chirurgische behandeling ter verbetering van het inspanningsvermogen persisterende of
recidiverende CTEPH heeft, of 2. niet in aanmerking komt voor een chirurgische behandeling ter verbetering van het
inspanningsvermogen.


De door de zorgverzekeraar in rekening gebrachte eigen bijdrage van dit product
(maximaal euro 250 per patient per jaar) kan worden teruggevraagd via terugbetaalregeli

Alternatieven