BYETTA 5 INJVLST 0,25MG/ML WWSP 1,2ML

Werkzame stof
EXENATIDE
Toedieningsvorm
INJECTIEVLOEISTOF

€ 104,84 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 104,84

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
5UG/DO WWSP 60DO
Leverancier
BROCACEF EXTRAMURAAL
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Europa.
EU-nummer
EU/1/06/362/001
Varianten
Alternatieven