BYETTA 5 INJVLST 0,25MG/ML WWSP 1,2ML

Werkzame stof
EXENATIDE
Toedieningsvorm
INJECTIEVLOEISTOF

€ 104,84 exclusief afleverkosten.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 104,84

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
5UG/DO
Leverancier
BROCACEF EXTRAMURAAL
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Europa.
EU-nummer
EU/1/06/362/001
Varianten
Alternatieven