COMBIVIR TABLET OMHULD

Werkzame stof
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE
Toedieningsvorm
TABLETTEN EN CAPSULES

€ 4,10 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 4,10

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
150/300MG
Leverancier
STEPHAR BV
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Europa.
EU-nummer
EU/1/98/058/001
Varianten