COPALIA TABLET FILMOMHULD 5/160MG

Werkzame stof
AMLODIPINE/VALSARTAN
Toedieningsvorm
TABLETTEN EN CAPSULES

€ 0,79 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 0,79

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
5/160MG
Leverancier
BROCACEF EXTRAMURAAL
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Ierland.
EU-nummer
EU/1/06/372/011
Varianten
Alternatieven