Werkzame stof
LISDEXAMFETAMINE
Toedieningsvorm
TABLETTEN EN CAPSULES

€ 2,41 exclusief afleverkosten.

U dient zelf € 2,12 per stuk bij te betalen

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

U kunt mogelijk uw bijdrage terugkrijgen. Lees hier meer over op terugbetaalregeling.nl.

Eigen risico

€ 0,29

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
20MG
Leverancier
TAKEDA NEDERLAND BV
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
RVG-nummer
124498

Voorwaarden

Basisverzekering

Dexamfetamine/Lisdexamfetamine Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde met ADHD (aandachtstekortstoornis met
hyperactiviteit), wanneer de respons op een eerdere behandeling met methylfenidaat klinisch ontoereikend bleek.


De door de zorgverzekeraar in rekening gebrachte eigen bijdrage van dit product
(maximaal euro 250 per patient per jaar) kan worden teruggevraagd via terugbetalingsrege

Alternatieven