Werkzame stof
LISDEXAMFETAMINE
Toedieningsvorm
TABLETTEN EN CAPSULES

€ 2,57 exclusief afleverkosten.

U dient zelf € 2,17 per stuk bij te betalen

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 0,40

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
30MG
Leverancier
TAKEDA NEDERLAND BV
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
RVG-nummer
124489

Voorwaarden

Basisverzekering

Dexamfetamine/Lisdexamfetamine Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), wanneer de respons op een eerdere behandeling met methylfenidaat klinisch ontoereikend bleek.

De door de zorgverzekeraar in rekening gebrachte eigen bijdrage van dit product (maximaal euro 250 per patient per jaar) kan worden teruggevraagd via terugbetalingsrege

Alternatieven