Werkzame stof
LISDEXAMFETAMINE
Toedieningsvorm
TABLETTEN EN CAPSULES

€ 2,57 exclusief afleverkosten.

U dient zelf € 2,17 per stuk bij te betalen

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 0,40

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
30MG
Leverancier
MEDCOR PHARMACEUTICALS BV
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Spanje.
RVG-nummer
129244//124489

Voorwaarden

Basisverzekering

Dexamfetamine/Lisdexamfetamine Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), wanneer de respons op een eerdere behandeling met methylfenidaat klinisch ontoereikend bleek.

Alternatieven