EUCREAS TABLET OMHULD 50/ 850MG

Werkzame stof
VILDAGLIPTINE/METFORMINE
Toedieningsvorm
TABLETTEN EN CAPSULES

€ 0,78 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 0,78

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
50/850MG
Leverancier
BROCACEF EXTRAMURAAL
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Ierland.
EU-nummer
EU/1/07/425/003
Varianten