FASLODEX INJVLST 50MG/ML WWSP 5ML

Werkzame stof
FULVESTRANT
Toedieningsvorm
INJECTIEVLOEISTOF

€ 199,04 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 199,04

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
50MG/ML WWSP 5ML
Leverancier
BROCACEF EXTRAMURAAL
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Zweden.
EU-nummer
EU/1/03/269/002
Varianten