Werkzame stof
BECLOMETASON/FORMOTEROL
Toedieningsvorm
POEDER

€ 45,75 exclusief afleverkosten.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

€ 45,75

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
100/6UG/DO
Leverancier
BROCACEF EXTRAMURAAL
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Romania.
RVG-nummer
130079//110104

Alternatieven