Werkzame stof
CANAGLIFLOZINE
Toedieningsvorm
TABLETTEN EN CAPSULES

€ 1,59 exclusief afleverkosten.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 1,59

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
100MG
Leverancier
STEPHAR BV
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Belgie.
EU-nummer
EU/1/13/884/002

Voorwaarden

Basisverzekering

Canagliflozine Voorwaarde: Uitsluitend voor een verzekerde: a. met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige of drievoudige behandeling in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat, of b. van achttien jaar of ouder met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten:1. met eerder bewezen hart- en vaatziekten; en/of 2. chronische nierschade met − eGFR 30-44 ml/min per 1,73m2 zonder albuminurie of − eGFR 30-59 ml/min per 1,73m2 met matig verhoogde albuminurie (ACR> 3 mg/mmol) of − eGFR meer dan of gelijk aan 60 ml/min per 1,73m2 met ernstig verhoogde albuminurie (ACR>30 mg/mmol).