Werkzame stof
EMPAGLIFLOZINE
Toedieningsvorm
TABLETTEN EN CAPSULES

€ 1,45 exclusief afleverkosten.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 1,45

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
25MG
Leverancier
BOEHRINGER INGELHEIM BV
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
EU-nummer
EU/1/14/930/008

Voorwaarden

Basisverzekering

Empagliflozine Voorwaarde: Uitsluitend voor verzekerde: a. met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige combinatie met metformine of drievoudige behandeling in combinatie met metformine en een sulfonylureumderivaat, of b. van achttien jaar of ouder met symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen, of c. van achttien jaar of ouder met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten met eerder bewezen hart- en vaatziekten, of d. van achttien jaar of ouder met chronische nierschade.

Let op. voor dit middel is een artsenverklaring noodzakelijk. Voor meer informatie zie de website van ZN.

formulier op website ZN

Alternatieven