LOCASALEN ZALF

Werkzame stof
FLUMETASON/SALICYLZUUR
Toedieningsvorm
ZALF

€ 0,27 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

€ 0,27

Dit is het bedrag dat per dag ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
0,2/30MG/G
Leverancier
AMDIPHARM LIMITED
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
RVG-nummer
005901