Werkzame stof
TIRZEPATIDE
Toedieningsvorm
INJECTIEVLOEISTOF

€ 102,05 exclusief afleverkosten.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 102,05

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
30MG/ML
Leverancier
BMODESTO B.V.
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Europa.
EU-nummer
EU/1/22/1685/047

Voorwaarden

Basisverzekering

Lixisenatide en Tirzepatide Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar en ouder: a. met diabetes mellitus type 2 en een BMI groter dan of gelijk aan 30kg/m2, bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen en die geen insuline gebruikt, of b. als toevoeging aan metformine en basaal-insuline (NPH-insuline/langwerkend insuline analoog) bij een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI groter dan of gelijk aan 30kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gereguleerd na langer dan 3 maanden behandeling met optimaal getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering.

Varianten

Alternatieven