MOUNJARO 2,5 INJVLST 2,5MG/0,5ML (5MG/ML) PEN

Werkzame stof
TIRZEPATIDE
Toedieningsvorm
INJECTIEVLOEISTOF

€ 102,05 exclusief afleverkosten.

U dient zelf € 83,59 per stuk bij te betalen.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 18,46

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
5MG/ML
Leverancier
ELI LILLY NEDERLAND
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
EU-nummer
EU/1/22/1685/002
Varianten
Alternatieven