Werkzame stof
SEMAGLUTIDE
Toedieningsvorm
INJECTIEVLOEISTOF

€ 96,26 exclusief afleverkosten.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 96,26

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
1MG/DO
Leverancier
BROCACEF EXTRAMURAAL
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Denemarken.
EU-nummer
EU/1/17/1251/005

Voorwaarden

Basisverzekering

Dulaglutide en Semaglutide Voorwaarde: a. uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI groter dan of gelijk aan 30kg/m2, bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen en die geen insuline gebruikt, b. als toevoeging aan metformine en basaal-insuline (NPH-insuline/langwerkend insuline analoog) bij een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI groter dan of gelijk aan 30kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gereguleerd na langer dan 3 maanden behandeling met optimaal getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering, of c. als toevoeging aan een SGLT2-remmer en metformine of wanneer er een contra-indicatie bestaat voor een SGLT2-remmer, toegevoegd aan de standaardbehandeling, bij een verzekerde met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten (overeenkomstig de NHG-richtlijn Diabetes Mellitus type 2): 1. met eerder bewezen hart- en vaatziekten; en/of 2. chronische nierschade.

Varianten

Alternatieven