Werkzame stof
SILDENAFIL
Toedieningsvorm
TABLETTEN EN CAPSULES

€ 4,27 exclusief afleverkosten.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 4,27

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
20MG
Leverancier
STEPHAR BV
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Europa.
EU-nummer
EU/1/05/318/001

Voorwaarden

Basisverzekering

Sildenafil en Tadalafil Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde die: a. lijdt aan pulmonale arteriele hypertensie New York Heart Association klasse II en die ambrisentan, bosentan, macitentan, riociguat, selexipag, sildenafil of tadalafil daarvoor krijgt voorgeschreven, b. lijdt aan pulmonale arteriele hypertensie New York Heart Association klasse III of IV en die krijgt voorgeschreven: 1. een van de orale geneesmiddelen ambrisentan, bosentan, macitentan, riociguat, selexipag, sildenafil of tadalafil, of een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende farmacologische groepen, 2. een combinatie van een oraal geneesmiddel met iloprost voor inhalatie of met epoprostenol intraveneus of met treprostinil subcutaan of intraveneus, 3. iloprost voor inhalatie in monotherapie uitsluitend ter behandeling van de primaire vorm van pulmonale arteriele hypertensie, indien de onder 1. genoemde behandeling onvoldoende resultaat heeft en een behandeling met epoprostenol intraveneus of treprostinil subcutaan of intraveneus niet noodzakelijk is of niet mogelijk vanwege bijwerkingen of contra-indicaties, of 4. uitsluitend als uiterste therapie, indien de onder 1. en 2. genoemde behandelingen onvoldoende resultaat hebben, een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende farmacologische groepen met een van de prostacycline-analoga/receptoragonisten epoprostenol (intraveneus) of met treprostinil (subcutaan of intraveneus) of met selexipag, of c. lijdt aan systemische sclerose en aanhoudende digitale ulcera die bosentan krijgt voorgeschreven ter voorkoming van nieuwe digitale ulcera en, 1. onvoldoende reageert op de behandeling met dihydropyridine calciumantagonisten en iloprost intraveneus, dan wel deze geneesmiddelen niet kan gebruiken en, 2. 18 jaar of ouder is. d. lijdt aan de ziekte chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) met New York Heat Association klasse II tot III die riociguat krijgt voorgeschreven 1. na een chirurgische behandeling ter verbetering van het inspanningsvermogen persisterende of recidiverende CTEPH heeft, of 2. niet in aanmerking komt voor een chirurgische behandeling ter verbetering van het inspanningsvermogen.

Verzekeraar

Zorgverzekeraars hebben bij een aantal geneesmiddelen de mogelijkheid om alleen bepaalde varianten (bijvoorbeeld op grond van hun prijsstelling of prijsafspraken tussen zorgverzekeraar en geneesmiddelenfabrikant) te vergoeden. Dit noemen we preferentiebeleid. Als uw zorgverzekeraar voor één of meer middelen een preferentiebeleid voert, staat dat in uw verzekeringspolis. Indien een medische noodzaak bestaat om toch een duurdere variant van het middel toe te passen, kan uw zorgverzekeraar van het preferentiebeleid afwijken. De manier waarop zorgverzekeraars het preferentiebeleid uitvoeren verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg voor meer informatie daarom uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Varianten