REVATIO TABLET FILMOMHULD 20MG

Werkzame stof
SILDENAFIL
Toedieningsvorm
TABLETTEN EN CAPSULES

€ 4,27 exclusief afleverkosten.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 4,27

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
20MG
Leverancier
BROCACEF EXTRAMURAAL
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Europa.
EU-nummer
EU/1/05/318/001
Varianten
Alternatieven