SELOKEEN ZOC 100 TABLET MGA 95MG

Werkzame stof
METOPROLOL
Toedieningsvorm
TABLETTEN EN CAPSULES

€ 0,29 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 0,29

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
100MG
Leverancier
BROCACEF EXTRAMURAAL
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Romania.
RVG-nummer
112532//012149
Varianten
Alternatieven