Werkzame stof
ERTUGLIFLOZINE
Toedieningsvorm
TABLETTEN EN CAPSULES

€ 1,66 exclusief afleverkosten.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 1,66

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
15MG
Leverancier
MEDCOR PHARMACEUTICALS BV
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Europa.
EU-nummer
EU/1/18/1267/008

Voorwaarden

Basisverzekering

Ertugliflozine Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige combinatie met metformine.

Alternatieven