Werkzame stof
DEXAMFETAMINE
Toedieningsvorm
TABLETTEN EN CAPSULES

€ 3,86 exclusief afleverkosten.

U dient zelf € 3,33 per stuk bij te betalen

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 0,53

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
20MG
Leverancier
Medice BV
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
RVG-nummer
126116

Voorwaarden

Basisverzekering

Dexamfetamine/Lisdexamfetamine Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), wanneer de respons op een eerdere behandeling met methylfenidaat klinisch ontoereikend bleek.

Varianten

Alternatieven