Werkzame stof
INSULINE GLARGINE
Toedieningsvorm
INJECTIEVLOEISTOF

€ 25,58 exclusief afleverkosten.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

€ 25,58

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
300E/ML
Leverancier
BROCACEF EXTRAMURAAL
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Duitsland.
EU-nummer
EU/1/00/133/038

Varianten

Alternatieven