TOUJEO DOUBLESTAR INJ 300E/ML PEN 3ML

Werkzame stof
INSULINE GLARGINE
Toedieningsvorm
INJECTIEVLOEISTOF

€ 26,02 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

€ 26,02

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
300E/ML PEN 3ML
Leverancier
BROCACEF EXTRAMURAAL
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Duitsland.
EU-nummer
EU/1/00/133/038
Varianten
Alternatieven