TOUJEO SOLOSTAR INJ 300E/ML PEN 1,5ML

Werkzame stof
INSULINE GLARGINE
Toedieningsvorm
INJECTIEVLOEISTOF

€ 13,00 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

€ 13,00

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
300E/ML PEN 1,5ML
Leverancier
STEPHAR BV
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Duitsland.
EU-nummer
EU/1/00/133/034
Varianten
Alternatieven