TRESIBA FLEXTOUCH INJVLST 100E/ML PEN 3ML

Werkzame stof
INSULINE DEGLUDEC
Toedieningsvorm
INJECTIEVLOEISTOF

€ 1,53 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

€ 1,53

Dit is het bedrag dat per dag ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
100E/ML PEN 3ML
Leverancier
NOVO NORDISK BV
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
EU-nummer
EU/1/12/807/004
Varianten
Alternatieven