TRESIBA FLEXTOUCH INJVLST 200E/ML PEN 3ML

Werkzame stof
INSULINE DEGLUDEC
Toedieningsvorm
INJECTIEVLOEISTOF

€ 21,31 exclusief afleverkosten.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

€ 21,31

Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
200E/ML
Leverancier
BROCACEF EXTRAMURAAL
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
  • Dit geneesmiddel wordt geïmporteerd uit Denemarken.
EU-nummer
EU/1/12/807/016
Varianten
Alternatieven