ZERBAXA INFPDR FLACON 1000/500MG

Werkzame stof
CEFTOLOZAAN/TAZOBACTAM
Toedieningsvorm
POEDER

€ 299,75 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel.

Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden.

Eigen risico

€ 299,75

Dit is het bedrag dat per dag ten laste van uw eigen risico komt.

Sterkte
1000/500MG FL
Leverancier
MSD BV
Verkrijgbaar buiten de apotheek
Nee
Opmerkingen
  • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.
EU-nummer
EU/1/15/1032/001