Actualisering bijlage 2-voorwaarden voor geneesmiddelen

Extramurale geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Alleen geregistreerde geneesmiddelen die zijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit wordt bepaald door de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor sommige geneesmiddelen in het GVS gelden extra voorwaarden voor vergoeding. Deze geneesmiddelen zijn op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering (Rzv) geplaatst. Het kan hierbij gaan om geneesmiddelen die bijvoorbeeld alleen vergoed worden voor bepaalde indicaties of voor bepaalde patiëntengroepen.

 

Met ingang van 1 juni 2023 zijn van bepaalde geneesmiddelen de bijlage 2-voorwaarden op advies van Zorginstituut Nederland herzien.

 

Om welke geneesmiddelen gaat het?

Bij de volgende (groepen van) geneesmiddelen zijn de nadere voorwaarden verwijderd:

Nummer(s)

Geneesmiddel(en)

87

Combinatiepreparaat met elvitegravir, cobicistat, emtricitabine en tenofovir disoproxil furmaraat

88

Mercaptopurine suspensie voor oraal gebruik

90

Pirfenidon

95, 129

Rivaroxaban tabletten

98

Febuxostat

101

Apixaban

102

Linaclotide

103

Edoxaban

104

Nintedanib

111

Rifaximine

113

Tolvaptan

116

Roflumilast

144

Dabigatran