Deze informatie is direct ontleend aan de G-Standaard van Z-Index BV (www.z-index.nl). Het eigendomsrecht voor de G-Standaard berust bij Z-Index.

Het gebruik van deze website voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Het is toegestaan de overzichten die op deze website worden gepubliceerd te gebruiken, mits steeds volledige bronvermelding plaatsvindt op de volgende manier: Bron: Zorginstituut Nederland / www.medicijnkosten.nl.