De meeste geneesmiddelen in Nederland zijn alleen verkrijgbaar op recept van uw huisarts of specialist. Op het recept staat de werkzame stof van het geneesmiddel dat is voorgeschreven aangevuld met informatie over de sterkte van het middel en de voorgeschreven hoeveelheid. Het recept is leidend voor wat uw apotheek aan u aflevert.

    Is een bepaald geneesmiddel in Nederland geregistreerd en wie is de registratiehouder?
    Informatie (indicatie, dosering, bijwerkingen) over een bepaald geneesmiddel?

Afhalen van de medicijnen

Met het recept van uw huisarts gaat u naar de apotheek, die het geneesmiddel voor u gereed maakt. Uw apotheek gaat na of er meerdere leveranciers zijn van het voorgeschreven middel en bepaalt vervolgens welk middel van welke leverancier aan u wordt afgeleverd.
Uw apotheek kan u informeren of het voorgeschreven geneesmiddel voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking komt, en of hieraan door uw zorgverzekeraar ook nog bepaalde voorwaarden aan zijn verbonden.
Uw apotheker kan u informeren over het soort en de hoogte van het aflevertarief, en eventuele toeslagen, die aan u in rekening worden gebracht.
Veel zorgverzekeraars beperken de vergoeding van niet geregistreerde geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld doorgeleverde bereidingen.


Preferentiebeleid

In veel gevallen zijn er verschillende leveranciers van het aan u voorgeschreven geneesmiddel en heeft uw zorgverzekeraar bepaalde leveranciers als preferent aangewezen; bijvoorbeeld omdat deze leveranciers een gunstiger prijs hanteren.
Als u zorgverzekeraar dit preferentiebeleid voert, kan het voorkomen dat u bij een herhaalrecept een ander merk medicijnen van uw apotheker ontvangt dan de eerste keer.
Uw apotheker kan u informeren over het door uw zorgverzekeraar gevoerde preferentiebeleid.
U kunt ook de website van uw eigen zorgverzekeraar raadplegen.

    
    Informatie over preferentiebeleid (NZA)

Uitgiftetarief

De kosten die uw apotheker in rekening brengt bestaan uit de inkoopprijs van het aan u geleverde geneesmiddel plus een uitgiftetarief om de kosten van de apotheek te dekken. Denk hierbij aan de kosten voor personeel, opleiding, bereiding, etcetera.
Er zijn vele verschillende soorten uitgiftetarieven en de hoogte van deze tarieven verschillen per apotheek en zijn ook afhankelijk van de afspraken die uw zorgverzekeraar heeft gemaakt met uw apotheker. Het uitgiftetarief staat los van de kosten voor het geneesmiddel.


    Voorbeeld van uitgiftetarieven (Apothekers)

Betalen van de medicijnen

Als uw medicijnen binnen de basisverzekering worden vergoed, krijgt u deze veelal zonder te betalen mee. De factuur (medicijnkosten en uitgiftetarief) wordt dan door uw apotheker rechtsreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.
De medicijnkosten en ook het uitgiftetarief vallen onder uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar zal de factuur van uw apotheker dan ook verrekenen met uw eigen risico, bijvoorbeeld via een automatische incasso.
Als de medicijnen niet binnen de basisverzekering worden vergoed, zal uw apotheker dit melden en de rekening aan u overleggen: u betaalt veelal contant en u krijgt de medicijnen mee.

    Informatie over de Zorgverzekeringswet
    Informatie over het Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Vergoeden van de medicijnkosten

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering (basisverzekering) afsluiten. Eventueel kunt u zich aanvullend verzekeren als u verwacht extra zorgkosten te moeten maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor: fysiotherapie of tandartskosten.

Bij de basisverzekering hoort een verplicht eigen risico. De eerste zorgkosten binnen de basisverzekering komen ten laste van dit eigen risico (in 2021: € 385,00). Veelal worden de kosten voor zorg rechtstreeks door uw zorgverzekeraar vergoed, en daarna verrekend met uw eigen risico.

    Informatie over de Zorgverzekeringswet en het verplichte eigen risico

Klachten en geschillen

Indien u ontevreden bent over uw apotheek neem dan altijd eerst contact op met uw apotheek. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u overwegen uw geschil voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie.

    Klachten over uw apotheek?

    Klachten over uw zorgverzekeraar?

Indien u ontevreden bent over uw zorgverzekeraar neem dan altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u overwegen uw geschil voor te leggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

    Klachten over uw zorgverzekeraar?