• middelen die niet als geneesmiddel zijn geregistreerd (deze middelen hebben geen RVG- of EU-nummer);
  • magistrale bereidingen door de apotheek op aangeven van de voorschrijvend arts, tenzij het om gestandaardiseerde magistrale receptuur gaat, zoals doorgeleverde bereidingen via een centrale apotheek;
  • homeopathische middelen;
  • sommige huismerken van drogisterijen;
  • geneesmiddelen die alleen in ziekenhuizen worden gebruikt, tenzij deze onder de NZa-beleidsregel dure geneesmiddelen vallen;
  • geneesmiddelen die afkomstig zijn uit zgn. kliniekverpakkingen (die zijn primair bedoeld voor levering aan ziekenhuizen; de tabletten zijn afzonderlijk verpakt, daardoor vaak duurder en worden daarom niet door alle zorgverzekeraars vergoed).